Creació i interpretació de coreografies grupals.

La classe es divideix en quatre grups als quals s’assigna un ritme llatí diferent: BACHATA, MERENGUE, SALSA, CHA-CHA-CHA.
Dins de cada grup hi haurà parelles xic/xica a ser possible.

Cada grup realitza un treball de recerca sobre el seu gènere (origen, context social, tradició històrica, músics destacats … ..) elaborant una presentació que exposaran a la resta de companys de classe.
Superada aquesta fase arriba el moment de ballar !!!!!!
Cada grup, amb l’ajuda de les recerques a internet i supervisats pel professor/a, crea una coreografia sobre una cançó del gènere assignat, que ells mateixos han escollit..
Durant unes sessions, cada grup en espais diferents, treballa la seva coreografia (ballen per parelles però totes les parelles del grup han de ballar coordinades).
Quan cada grup aprèn i interpreta la seva coreografia , la classe torna a treballar conjuntament. És el moment que uns grups mostren als altres cada coreo, perquè TOTS BALLEN TOT.

SALSA

MERENGUE

CHA CHA CHA

BACHATA

SALSA GRUPO

BACHATA GRUPO